FAQ's GoedIdee Nabestaandenverzekering

vrijdag, 27 maart 2009

Veel gestelde vragen en antwoorden over de GoedIdee Nabestaandenverzekering. Een unieke overlijdensrisicoverzekering.

1 Krijg ik altijd premie terug als de GoedIdee Nabestaandenverzekering wordt beëindigd?
Na de eerste jaren, waarin de volledige premie nodig is voor de risicopremies en eerste kosten, zal het premiedepot altijd een positief saldo hebben. Dit saldo is bij beëindiging altijd volledig, dus zonder inhouding, vrij beschikbaar voor de verzekeringnemer.

2 Is er garantie dat de premie van de GoedIdee Nabestaandenverzekeringgedurende de looptijd nooit omhoog zal gaan?
Die garantie is er inderdaad: de kostenopslagen zijn gegarandeerd en de risicopremies zullen alleen maar omlaag kunnen gaan. Iedere deelnemende verzekeraar moet garanderen dat de overlijdensrisicopremies niet zullen worden verhoogd.

3 Is de GoedIdee Nabestaandeverzekering altijd de goedkoopste overlijdensrisicoverzekering?
Dit is niet met zekerheid te zeggen omdat elke dekkingssituatie uniek is. Wel heeft de overlijdensrisicoverzekering vrijwel altijd een top 3 positie bij niet-rokers. Bij een premiedaling van 1% per jaar kan zo'n 20% van de betaalde premies worden gespaard in het premiedepot. Als je dus een prijsvechter zou tegenkomen die met een 20% lagere premie werkt, is deze overlijdensrisicoverzekering nog steeds een concurrerend product.

4 Wat gebeurt er met het premiedepot in de GoedIdee Nabestaandenverzekeringals als de verzekerde overlijdt?
Als de verzekerde overlijdt, wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd aan de begunstigde. Het saldo van het premiedepot wordt uitgekeerd aan de verzekeringnemer of de erfgenamen van de verzekeringnemer.

5 Wat is de frequentie dat er gewisseld wordt van verzekeraar in de GoedIdee Nabestaandenverzekering?
Wisselen is geen doel op zich. Als de bestaande verzekeraar voldoende inspeelt op de ontwikkelingen van de tarieven, maar ook op de demografische ontwikkelingen, is er geen reden om te wisselen. In principe wordt jaarlijks bekeken of er voldoende aanleiding is om van verzekeraar te wisselen. Er wordt gestreefd naar lange termijn relaties.

6 Kunnen de voorwaarden van de GoedIdee Nabestaandenverzekering wijzigen als de verzekeraar gewijzigd wordt?
Het enige onderdeel van de voorwaarden dat kan wijzigen, zijn de risicopremies. En dat is natuurlijk de bedoeling, omdat dat het unieke en belangrijkste voordeel van de GoedIdee Nabestaandenverzekering is.

7 Hoe werkt het premiedepot van de GoedIdee Nabestaandenverzekering?
Er wordt een gelijkblijvende premie betaald, terwijl er in werkelijkheid een zogenaamde risicopremie nodig is die stijgt naarmate de verzekerde ouder wordt. In de eerste jaren van de looptijd wordt de teveel betaalde premie in het premiedepot gestort, zodat in de latere jaren voldoende beschikbaar is om de gestegen risicopremie toch te kunnen betalen. Als in de toekomst relatief lagere risicopremies kunnen worden bedongen, wordt de extra marge ook aan het premiedepot toegevoegd.

8 Kan ik storten of opnemen uit het premiedepot GoedIdee Nabestaandenverzekering?
Het premiedepot kan alleen worden gevuld door het positieve verschil tussen de automatisch betaalde premie en de benodigde risicopremie. Opname is ook niet mogelijk, omdat het opgebouwde saldo in het premiedepot nodig is om de toekomstige stijgingen van de risicopremies wegens gestegen leeftijd te kunnen opvangen. Maar als de verzekering wordt beëindigd is het volledige resterende saldo beschikbaar voor de contractant.

9 Moet ik de waarde van het premiedepot in de GoedIdee Nabestaandenverzekering opgeven aan de belastingdienst?
Ja, want het premiedepot wordt door de fiscus gezien als een vorm van spaarrekening. In de praktijk zal het opgebouwde saldo echter binnen de vrijstelling in Box 3 vallen, die momenteel 20.315 euro per persoon bedraagt.

10 Kan ik de waarde van het premiedepot in de GoedIdee Nabestaandenverzekering gebruiken om de premie te verlagen?
Jazeker, als het saldo van premiedepot extra is gegroeid doordat de risicopremies relatief omlaag zijn gegaan, kan (eens in de 5 jaar) om een herberekening van de verschuldigde premie worden gevraagd, die dan uiteraard omlaag zal gaan.

11 Wie zijn betrokken bij de GoedIdee Nabestaandenverzekering?
De ontwikkelaar is DAZURE. De polisadministratie wordt verzorgd door volmachtbedrijf Het AssuradeurenHuys, via internetplatform Poliscomfort.nl. De gezondheidsverklaringen en eventuele medische keuringen worden verzorgd door Meditel. Risicodrager is Paerel Leven.

12 Hoe wordt de prijsverlaging van risicoverzekering verwerkt in de GoedIdee Nabestaandenverzekering?
Doordat er met een volmachtconstructie gewerkt wordt, kan de zekerheid geboden worden dat toekomstige premiedalingen aan de klant ten goede komen: er kan geswitchd worden van verzekeraar binnen de overlijdensrisicoverzekering. Kan bijvoorbeeld Paerel Leven over een paar jaar niet mee in een volgende brede prijsverlaging, dan heeft de volmacht de mogelijkheid naar een andere maatschappij uit te kijken.


Vraag een gratis premievergelijk overlijdensrisicoverzekering en u zult zien hoe scherp de premie is van de GoedIdee Nabestaandenverzekering.

« Terug naar nieuwsoverzicht